IspiĊĦi          Zatvori


11B - Series 1 foil, blue
Broj rezervnog dijela:    81392186
Pristaje:       
Series 1
Model:    130, 130s-1, 815
Tip: 5683