IspiĊĦi          Zatvori


Coiled cord, black
Broj rezervnog dijela:    67030305
Pristaje:       
Flex Integral
Model:    5416, 5418, 5455
Tip: 5478