IspiĊĦi          Zatvori


Coiled cord, black
Broj rezervnog dijela:    67030305
Pristaje:       
Flex Integral
Model:    5311, 5312, 5314, 5317
Tip: 5466